Koliko časa traja da opravim vozniški izpit?

Pridobitev vozniškega dovoljenja je odvisna predvsem od kandidata samega. Torej kako hitro opravi vse teoretične teste in koliko časa nameni za praktično vožnjo. V povprečju kandidati pridobijo vozniško dovoljenje v treh mesecih.

Kdaj lahko opravljam izpitno vožnjo?

Prijavim se lahko na izpitno vožnjo pred 18. letom, izpit pa lahko opravljam po dopolnjenem 18-tem letu.

Kje in kdaj opravljam prvo pomoč?

PP se opravlja na Rdečem križu Slovenije, na območnih enotah (RKS, OE Lj., OE Litija…). PP lahko opravljate kadarkoli po dosegu 14 leta starosti. PP velja večno.

Kaj pomeni B1 kat.?

B1 je kategorija za štirikolesnike.

Kdaj lahko pričnem z vožnjo z spremljevalcem?

Z pridobitvijo vozniškega dovoljenja za vožnjo z spremljevalcem lahko pričnete pri 16. letih. Program je podoben kot pri B kat. Le da ne opravljate izpitne vožnje pred komisijo.

Koliko časa traja tečaj CPP?

Tečaj CPP traja 20 šolskih ur z 80% obvezno prisotnostjo. Pri nas traja tečaj 5 delovnih dni.

Kdaj lahko opravim v.d. za motor – A kat. neomejeno?

V.d za A kat lahko pridobite z 24 letom starosti oz. po dveh letih od kdaj (če imate) ste pridobili v.d. za A2 kat.

Kaj je oz. spada pod F kat.?

F kat. je traktor in traktorski priključki.

Kaj potrebujem za CPP na izpitnem centru?

Za prijavo na teoretični del izpita potrebujete evidenčni karton vožnje, zdravniški pregled, prvo pomoč, osebni dokument in plačilo takse.